693 88 99 05

Zrównoważony biznes

Jesteśmy firmą recyklingową dążącą do tworzenia zrównoważonej przyszłości, angażując się każdego dnia w działania mające minimalizować ślad ekologiczny. Stawiając na efektywną segregację odpadów, recykling i odzyskiwanie surowców firma aktywnie wspiera ochronę środowiska. Dążymy do minimalizacji ilości odpadów trafiających na składowiska, angażują się w cyrkularną gospodarkę i promując świadome podejście do zagospodarowania zasobami. Nieustannie staramy się wdrażać innowacje technologiczne, ulepszając i powiększając nasz recyklingowy park maszynowy. Przetwarzamy odpady dbając o efektywność procesów recyklingu oraz minimalizację wpływu na środowisko.
Nasz wkład w ochronę środowiska nie byłby możliwy bez zaufania i współpracy naszych klientów oraz partnerów biznesowych. Cieszymy się że możemy być częścią globalnego ruchu na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez naszą działalność recyklingową. Razem tworzymy przyszłość w której ochrona środowiska jest priorytetem, a surowce wtórne odgrywają kluczową rolę w zrównoważonym gospodarowaniu zasobami .
Dodatkowo firma angażuje się w społeczność lokalną wspierając lokalne projekty i dbając o dobre warunki pracy dla pracowników. Dzięki takim praktykom firma osiąga sukces biznesowy, jednocześnie dbając o długofalowe korzyści dla społeczeństwa i planety.

Wspieramy

Pilski klub sportowy „Polonia Piła”

MKP Powiat Pilski​

Uzyskaj więcej informacji
o naszej ofercie

Mrs Selekt zapewnia przyjazne dla środowiska rozwiązania recyklingowe. Zajmujemy się zaawansowanymi procesami przetwarzania wszystkich odpadów, zawierających metale – przetwarzamy je na wysokiej jakości surowce do wykorzystania w nowych produktach.

Posiadamy park maszynowy, w skład którego wchodzą innowacyjne maszyny i urządzenia do recyklingu. Współpracujemy z firmami zajmującymi się przetwarzaniem odpadów komunalnych, jak i przemysłowych. Za cel najważniejszy stawiamy sobie satysfakcję naszych klientów oraz profesjonalne działanie podczas kompleksowej obsługi.

Nasz zespół tworzy wykfalifikowany personel z kadrą zarządzającą posiadającą ponad 18- letnie doświadczenie w branży. Zapraszamy do współpracy!