693 88 99 05

Odbiór i zagospodarowanie odpadów

MRS Selekt specjalizuje się w recyklingu odpadów komunalnych i przemysłowych, zawierających stal. Posiadamy park maszynowy, w skład którego wchodzą innowacyjne maszyny i urządzenia do przetwarzania surowców wtórnych. W naszych instalacjach odzyskujemy złom metali oraz paliwo alternatywne.

Współpracujemy z:

  • Regionalnymi Instalacjami Przetwarzania Odpadów Komunalnych(RIPOK);
  • Punkami Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
  • Zakładami produkcji paliw alternatywnych;
  • Firmami przemysłowymi.

Oferujemy naszym Klientom kompleksową ofertę na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Posiadamy własną bazę transportową – dostosowujemy się do ustalonych z Klientem schematów i umówionych awizacji. Posiadamy wszelkie wymagane pozwolenia środowiskowe na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów –w tym przetwarzanie w procesie recyklingu metodą R4 Recykling lub odzysk metali i związków metali, co uprawnia nas do wystawiania dokumentów DPR (Dokumentów Potwierdzających Recykling) – jako recyklerzy posiadamy także Certyfikat Utraty Statusu Odpadu, poświadczający, że w wyniku naszego procesu recyklingu odpadów powstaje nowy produkt – strzęp stalowy, będących gotowym produktem do przetopienia w hutach.

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE
ODPADÓW -15 01 04 ,19 12 02

Odpady powstające w procesie
przerobu odpadów komunalnych.

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE
ODPADÓW - 19 12 02 , 19 12 07

Odpady powstające w procesie
przerobu odpadów drewnianych.

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE
ODPADÓW - 19 12 02 , 19 12 12

Odpady powstające w procesie
przerobu odpadów wielkogabarytowych.

Uzyskaj więcej informacji
o naszej ofercie

Mrs Selekt zapewnia przyjazne dla środowiska rozwiązania recyklingowe. Zajmujemy się zaawansowanymi procesami przetwarzania wszystkich odpadów, zawierających metale – przetwarzamy je na wysokiej jakości surowce do wykorzystania w nowych produktach.

Posiadamy park maszynowy, w skład którego wchodzą innowacyjne maszyny i urządzenia do recyklingu. Współpracujemy z firmami zajmującymi się przetwarzaniem odpadów komunalnych, jak i przemysłowych. Za cel najważniejszy stawiamy sobie satysfakcję naszych klientów oraz profesjonalne działanie podczas kompleksowej obsługi.

Nasz zespół tworzy wykfalifikowany personel z kadrą zarządzającą posiadającą ponad 18- letnie doświadczenie w branży. Zapraszamy do współpracy!